Wij zijn impactinvesteerders

Wij investeren in agrifood-processing bedrijven in Afrika en Azië

Incluvest. Duurzame ontwikkeling door middel van lange termijn investeringen in inclusieve bedrijfsmodellen.

Risicodragend, geduldig kapitaal

Wij investeren in agrifood-processing bedrijven in Afrika en Azië, geleid door sterke ondernemers die verschil willen maken voor hun land. Dat doen we als betrokken (minderheids)aandeelhouder, door middel van risicodragend, geduldig kapitaal.

Boost je bedrijf

Als betrokken aandeelhouder denken we mee op strategisch niveau en zetten we onze kennis en ervaring in om uw bedrijf op een duurzame manier succesvol te maken.

Expertise en netwerken

We hebben een lange staat van dienst en uitgebreide expertise in de financiering van agrofoodbedrijven. Daarnaast bieden we toegang tot ons uitgebreide netwerk van (internationale) bedrijven, dienstverleners en ontwikkelingsorganisaties, Woord en Daad in het bijzonder.

Gedreven door rentmeesterschap

Wij zijn Incluvest: waardengedreven impactinvesteerders. Wij investeren in agrifood-processing bedrijven in Afrika en Azië.

Wij geloven dat wij als rentmeester geroepen zijn om op een verantwoordelijke, gelijkwaardige en duurzame manier te handelen. Daarom zoeken we, samen met de bedrijven waarin we investeren, doelbewust naar positieve sociale impact. Verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en zorg voor de natuur vormen onze kernwaarden.

In veel landen in Afrika en Azië is grote natuurlijk rijkdom aanwezig, waaraan in het land zelf nauwelijks waarde wordt toegevoegd. Wij zien hierin kansen. Daarom ondersteunen we ondernemers in Afrika en Azië die deze kansen benutten ten gunste van de ontwikkeling van hun land. Dat doen we als betrokken aandeelhouder.

We investeren in:

Sociaal betrokken professionals

We investeren met geld dat door derden aan ons is toevertrouwd.

Daarvoor beschikken we over een team enthousiaste professionals, gedreven door een christelijke levensvisie en de overtuiging dat sociale bewogenheid en zakelijkheid goed hand in hand gaan.

We waarderen de vruchtbare relatie met onze strategische partner Woord en Daad op vele manieren.

Neem contact met ons op

Wil je weten wat we voor jouw bedrijf kunnen doen?
We bespreken dit graag met je.

Contact