About PSI

About PSI

Incluvest B.V. is fully owned by Stichting Poverty Share Investment Fund. The following information is provided for compliance with Dutch tax regulations. 

Contactgegevens
Stichting Poverty Share Investment Fund
Spijksedijk 16-E
4207 GN Gorinchem
RSIN 8174.82.210

Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid
Het bestuur van Stichting Poverty Share Investment Fund bestaat uit vijf leden, te weten: Dhr. P. Nobel (penningmeester), Dhr. H.G. Bezemer (voorzitter), Dhr. J.D. van Vlastuin (secretaris), Dhr. C. van Burg en Dhr. J. G. van Oord. De bestuurders van de stichting ontvangen geen vergoeding voor hun inzet en de stichting heeft geen medewerkers in dienst.

Doelstelling
De doelstelling van de stichting staat vermeld in artikel 2 van de statuten:

Het doel van de stichting is het binnen het kader van de grondslag initiëren, ondersteunen, stimuleren en verwerkelijken van die vormen van economische ontwikkeling die armen insluiten in plaats van uitsluiten: inclusieve economische ontwikkeling. Via inclusieve economische ontwikkeling, in welke vorm dan ook, wil de stichting armoede bestrijden.

Beleidsplan
De activiteiten van Stichting PSI vinden voornamelijk plaats binnen Incluvest BV. Het Incluvest verslag van activiteiten 2015 en beleidsplan voor 2016 kunt u onderaan de pagina downloaden.

Financiële verantwoording
De financiële verantwoording van 2016 vindt u hier.

Downloads